"If you don’t like something, change it, if you can’t change it, change the way you think about it"

Ramón Ciuráns

Ben jij op zoek naar een interim-manager die nimmer het doel vergeet waarvoor hij is aangesteld en een reëel beeld geeft van de gevolgen en consequenties als er bepaalde (andere) keuzes worden gemaakt? Ik draag de verantwoordelijkheid en durf m’n hoofd boven het maaiveld uit te steken. 

Krachtig samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen, erkennen van elkaars kwaliteiten en emoties, gezamenlijk een professionele dialoog opzetten maar wel concreet en duidelijke afspraken en acties.

Authentieke coach met een schat aan levens- en werkervaring. De coach wanneer dit nodig is, motiverend wanneer het negativisme de overhand gaat nemen.

Commercieel denkend met een zeer groot netwerk. Ik zie groeikansen in de markt en kan de juiste afwegingen maken als het gaat om het gestelde resultaat.

"Insanity: Doing the same thing over and over again and expecting different results."

De Andere Kant Van Het Verhaal

Met het belichten van 'De Andere Kant Van Het Verhaal' laat ik zien dat het belangrijk is om niet alleen mee te praten met bestaande structuren, de geijkte werkwijze en ‘het naar de mond praten van’ maar laat ik juist beide kanten zien om goede keuzes te kunnen maken. Elk bedrijf heeft zo zijn eigen verhaal. De vraag waarmee ik jullie binnen dit verhaal ga helpen is:

Op welke manier kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de onderneming het hoger gelegen doel (alsnog) gaat bereiken en/of het gewenste niveau kan houden?

1. Uitgebreide inventarisatie

1. Uitgebreide inventarisatie

Ik start met een uitgebreide inventarisatie, waarin ik kijk naar de huidige situatie binnen het bedrijf, de cultuur, manier van werken en naar de gemaakte afspraken. Vervolgens zal ik dit projecteren op hetgeen we willen bereiken en zet ik uiteen wat voor consequenties dit zal hebben. Hierna gaan we middels een reëel plan van aanpak aan de slag om dit gestelde doel te bereiken en stellen we vast welk tijdspad daar voor nodig is.

2. Toelichting plannen

2. Toelichting plannen

Ik licht mijn plannen toe en we gaan het plan van aanpak op detailniveau uitwerken. Het is zeer belangrijk dat de gemaakte keuzes ook gedragen worden door zowel de opdrachtgever als de mensen welke er mee moeten werken. Alleen op die manier ontstaat er commitment & samenwerking en zal er resultaat zijn op de korte- en lange termijn.

3. Targets & Resultaten

3. Targets & Resultaten

De gestelde targets en voortgang alsmede de daadwerkelijke resultaten zullen op vastgestelde momenten worden besproken en geëvalueerd. Zo nodig kunnen ze bijgesteld worden. Het uiteindelijke doel zal daar bij leidend blijven, maar soms is het nodig om de weg er naar toe bij te stellen. De totale werkwijze van DeAndereKantVanHetVerhaal laat zien dat je vaak ook op een andere manier je doel kan bereiken.

"Don’t be afraid to start over again. This time you’re not starting from scratch, you’re starting from experience and that’s why you need to choose The Other SOS (side of story)."

Profiteer van een frisse wind van buitenaf

  • Is het noodzakelijk een andere koers te varen?
  • Groeit de effectiviteit & productiviteit van je bedrijf?
  • Stijgt je omzet en daarmee ook de uiteindelijke winst?
  • Herkent de markt wie je bent qua bedrijf?
  • Blijven mensen graag bij je werken of solliciteren?
  • Is het bedrijf aantrekkelijk voor klanten in de nieuwe en/of bestaande markt?

Allemaal vragen welke een reden kunnen zijn om een frisse wind van buitenaf in je bedrijf te laten meekijken en waar nodig de juiste acties te laten nemen.

Nadat duidelijk is geworden wat de (daadwerkelijke) doelstelling van de inhuur is en er heldere afspraken zijn gemaakt met een duidelijke visie en plan van aanpak, zal ik vol enthousiasme van start gaan. Op mijn authentieke wijze en met een open vizier. Met ruim 44 jaar werkervaring in diverse branches haal je een ware specialist in huis.

Op zoek naar een interim vanwege een tijdelijk capaciteit en/of kwaliteitsprobleem? In goed overleg is dit vaak ook mogelijk.

"Communiceren is meer dan alleen praten"

Verdieping

Wie is Ramón Ciuráns?

Bijzonder vind ik het altijd dat je bij een sollicitatiebrief, naast je cv/ portfolio, alsnog een motivatiebrief dient te schrijven....

Wat heb ik te bieden?

Interimmanager, ontzorger, crisismanager, verandermanager, groeimanager, projectmanager, ad Interim of interimmer. Het zijn allemaal termen die we kennen, maar is het...

Waarom samen aan de slag?

Is het noodzakelijk een andere koers te varen? Groeit de effectiviteit & productiviteit van je bedrijf? Stijgt je omzet en...