Is het noodzakelijk een andere koers te varen? Groeit de effectiviteit & productiviteit van je bedrijf? Stijgt je omzet en daarmee ook de uiteindelijke winst? Herkent de markt wie je bent qua bedrijf? Blijven mensen graag bij je werken of solliciteren? Is het bedrijf aantrekkelijk voor klanten in de nieuwe en/of bestaande markt?

Allemaal vragen welke een reden kunnen zijn om een frisse wind van buitenaf in je bedrijf te laten meekijken en waar nodig de juiste acties te laten nemen. Het kan natuurlijk ook puur een capaciteit en/of kwaliteitsprobleem zijn waardoor er een interim ingehuurd moet worden. In goed overleg is dit vaak ook mogelijk, maar dan moet dit wel van tevoren helder zijn. Het op een goede en adequate manier managen van je bedrijf, medewerkers, klanten en de kansen in de markt heeft derhalve dagelijks aandacht nodig daar zijn we het allemaal over eens.

Don’t be afraid to start over again.

This time you’re not starting from scratch, you’re starting from experience and
that’s why you need to choose The Other SOS (side of story).

Authentieke manager

Ramón Ciuráns, de grondlegger van DeAndereKantVanHetVerhaal, is zo’n manager. Maar niet zomaar een manager. Het is namelijk een manager welke direct actief aan de slag zal gaan! Uiteraard nadat duidelijk is geworden wat de (daadwerkelijke) doelstelling van de inhuur is en er heldere afspraken zijn gemaakt met een duidelijke visie en plan van aanpak. Dit zal geheel op authentieke wijze en met een open vizier gebeuren. Met zijn werkervaring van ruim 44 jaar in diverse branches heeft hij inmiddels aangetoond dat je een ware specialist in huis haalt. Deze werkzaamheden zijn o.a. verricht bij Ministerie van Landbouw&Visserij, Ministerie van Defensie, Dienst Justitiële inrichtingen, Vitesse/ Gelredome, Vattenfall/ Nuon, Glaspunt.