Interimmanager, ontzorger, crisismanager, verandermanager, groeimanager, projectmanager, ad Interim of interimmer. Het zijn allemaal termen die we kennen, maar is het label belangrijk? Want waar het om draait is wat je daadwerkelijk nodig hebt binnen het bedrijf. Ben je op zoek naar kwaliteit & ervaring of moet er een persoonlijke klik zijn, is er een capaciteitsprobleem of moet er iets veranderen? Wat je ook zoekt; de oplossing heb je gevonden bij DeAndereKantVanHetVerhaal.

Don’t tell people your plans, show them your results.

Werkwijze

Met het belichten van ‘De Andere Kant Van Het Verhaal’ laat ik zien dat het belangrijk is om niet alleen mee te praten met bestaande structuren, de geijkte werkwijze en ‘het naar de mond praten van’ maar laat ik juist beide kanten zien om goede keuzes te kunnen maken. Elk bedrijf heeft zo zijn eigen verhaal. De vraag waarmee ik jullie binnen dit verhaal ga helpen is: 

Op welke manier kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de onderneming het hoger gelegen doel (alsnog) gaat bereiken en/of het gewenste niveau kan houden? 

Vanzelfsprekend kan er ook altijd gekozen worden om bestaande situaties in stand houden, maar dan is de rol ‘slechts’ doen wat er altijd al gedaan werd en niet meer- of minder. In feite hebben we het dan puur over een capaciteitsprobleem en acute invulling van een managementprobleem.

DeAndereKantVanHetVerhaal inhuren en de rol welke vervolgens wordt toebedeeld bepaalt het resultaat met een gegarandeerde slagingskans. Je huurt een multifunctionele specialist in welke van tevoren, na een uitgebreide inventarisatie, uitleg geeft over zijn plannen om vervolgens de afgesproken targets en het resultaat in de praktijk te laten zien. Praten we dan over een externe expert, vertrouwensman, coach of procesbegeleider? Nou dat maakt niet zoveel uit. Zijn toebedeelde en afgesproken rol bepaald namelijk, samen met de gekaderde opdracht gegeven vanuit de directie, het resultaat in de organisatie.